Online média

Každý časopis má svou on-line verzi, webové portály, newslettery, mobilní aplikaci, TV a videa, archiv celé historie tištěných časopisů.

Jaké jsou možnosti inzerce?

Obory, na které se specializujeme

Online médiaTištěná periodikaZemědělské časopisy

Zemědělec

Odborný a stavovský týdeník

Digitální předplatné Tištěné předplatné

Online médiaTištěná periodikaZemědělské časopisy

Roľnícke noviny

Odborný a stavovský týždenník

Digitální předplatné Tištěné předplatné

Online médiaTištěná periodikaZemědělské časopisy

Zemědělský týdeník

Průvodce světem zemědělství

Tištěné předplatné

Online médiaTištěná periodikaZemědělské časopisy

Úroda

Odborný časopis pro rostlinnou produkci

Digitální předplatné Tištěné předplatné

Online médiaTištěná periodikaZemědělské časopisy

Mechanizace zemědělství

Odborný měsíčník zaměřený na problematiku zemědělské, lesní a komunální techniky

Digitální předplatné Tištěné předplatné

Online médiaTištěná periodikaZemědělské časopisy

Náš chov

Odborný časopis pro chovatele hospodářských zvířat a veterinární lékaře

Digitální předplatné Tištěné předplatné

Tištěná periodikaZemědělské časopisy

Farmář

Magazín pro moderní farmu

Digitální předplatné Tištěné předplatné

Tištěná periodikaZemědělské časopisy

Krmivářství

Odborný časopis pro výživu zvířat a výrobu krmiv

Tištěné předplatné

Tištěná periodikaZemědělské časopisy

Agronom

Časopis o ochraně rostlin, výživě rostlin, osivu a sadbě

Tištěné předplatné

Tištěná periodikaZemědělské časopisy

Rostlinolékař

Odborný recenzovaný časopis specializovaný na ochranu rostlin

Tištěné předplatné

Tištěná periodikaZemědělské časopisy

Zemědělec v regionu

Měsíčník o zemědělském dění v regionech ČR

Tištěné předplatné

Online

Webové stránky Zemědělec

Online

Webové stránky Agroweb

Online

Webové stránky Úroda

Online

Webové stránky Mechanizace zemědělství

Online

Webové stránky Náš chov

Online

Webové stránky TV Zemědělec

Online

Newsletter Zemědělec

Online

Mobilní aplikace Zemědělec pro Android

Online

Mobilní aplikace Zemědělec pro IOS

Online

Webové stránky TV Roľnícke noviny

Online

Newsletter Roľnícke noviny

Online

Mobilní aplikace Roľnícke noviny pro Android

Online

Mobilní aplikace Roľnícke noviny pro IOS

Města a obceOnline médiaTištěná periodika

Moderní obec

Odborný časopis pro veřejnou správu

Digitální předplatné Tištěné předplatné

Města a obceOnline médiaTištěná periodika

Komunální technika

Časopis pro komunální služby

Digitální předplatné Tištěné předplatné

Města a obceOnline médiaTištěná periodika

Odpady

Odborný časopis pro nakládání s odpady a životní prostředí

Digitální předplatné Tištěné předplatné

Města a obceOnline médiaTištěná periodika

Energie 21

Časopis o obnovitelných zdrojích energie

Digitální předplatné Tištěné předplatné

Online

Webové stránky Moderní obec

Online

Webové stránky Komunální technika

Online

Webové stránky Odpady

Online

Webové stránky Energie 21

Online

Newsletter Moderní obec

Online

Newsletter Odpady

Online

TV Municipal

Online médiaTištěná periodikaZahradnictví a floristika

Zahradnictví

Časopis profesionálních zahradníků

Digitální předplatné Tištěné předplatné

Zahradnictví a floristika

Floristika

Časopis pro floristy, květináře a milovníky pěkných aranžmá

Tištěné předplatné

Tištěná periodikaZahradnictví a floristika

Profi Florista / Bloom’s World

Časopis českých a slovenských floristů

Tištěné předplatné

Online

Webová stránka Zahradnictví

Online

Webová stránka Floristika