Vydavatelství Profi Press s. r. o. je vydavatelstvím odborných časopisů, odborné literatury a specializovaných internetových portálů. Svojí publikační aktivitou zastřešuje obory zemědělské prvovýroby, profesionální zahradnické produkce a floristické tvorby a k portfoliu 14 časopisů patří dva odborné časopisy pro veterinární lékaře. Pro každý obor provozujeme internetový portál. Chod vydavatelství zajišťuje na 70 kmenových pracovníků.

Vydavatelství Profi Press s. r. o. bylo založeno na konci roku 2003, ale vydávané časopisy mají až stoletou tradici. Navazujeme na tradici předchozích vydavatelů sahající až k počátkům minulého století. Každý obor a jeho odbornost se rozvíjí a odborné časopisy a knižní publikace jsou součástí celoživotního vzdělávání každého odborníka.

Tohoto poslání, které odborné vydavatelství má, jsou si vědomi všichni pracovníci vydavatelství.

Ing. Martin Sedláček
Ředitel vydavatelství Profi Press s. r. o.

Z historie společnosti

   

100 let tradice

První číslo týdeníku Československý Zemědělec vyšlo 6.6.1919.

Vlastní projekty

Profi Press s.r.o. pořádá v rámci svých oborů výstavy a společenské akce.

Odborné časopisy

Odborné časopisy jsou pro své čtenáře zdrojem celoživotního vzdělávání.

100letá tradice

Vydavatelství Profi Press s. r. o. bylo založeno na konci roku 2003, ale vydávané časopisy mají až stoletou tradici. Navazujeme na tradici předchozích vydavatelů sahající až k počátkům minulého století. Každý obor a jeho odbornost se rozvíjí a odborné časopisy a knižní publikace jsou součástí celoživotního vzdělávání každého odborníka.

Prohlédnout archiv