Tištěná periodika

Vydáváme časopisy pro profesionály a odbornou veřejnost.

Knižní publikace

Profi Press s.r.o. je vydavatelem odborných i life-stylových knižních publikací.

Online média

Každý časopis má svou on-line verzi, webové portály, newslettery, mobilní aplikaci, TV a videa, archiv celé historie tištěních časopisů.

Více o službách

100letá tradice

Vydavatelství Profi Press s. r. o. bylo založeno na konci roku 2003, ale vydávané časopisy mají až stoletou tradici. Navazujeme na tradici předchozích vydavatelů sahající až k počátkům minulého století. Každý obor a jeho odbornost se rozvíjí a odborné časopisy a knižní publikace jsou součástí celoživotního vzdělávání každého odborníka.

100 let tradice

První číslo týdeníku Československý Zemědělec vyšlo 6. 6. 1919.

Vlastní projekty

Profi Press s.r.o. pořádá v rámci svých oborů výstavy a společenské akce.

Odborné časopisy

Odborné časopisy jsou pro své čtenáře zdrojem celoživotního vzdělávání.

Naše projekty

Každý rok pořádáme vyznamné události. Prohlédněte si projekty, na kterých pracujeme.

Archiv časopisů

Nahlédněte do archivu časopisů, ve kterém si můžete prohlédnout historická vydání časopisů až do roku 1920.

Archiv časopisů

Naše televize

Pravidelně vysíláme pořady se zemědělskou tematikou.

Komunální projekt roku 2021 záznam on-line

Záznam online přenosu předávání cen. Medailonky vítězných pro …

Přehrát

Televizní noviny 20. září 2021

Přehrát

TV Zemědělec TV Municipal